RSS Feed
Baza wiedzy : Shell
Dostęp do SSH można włączyć samodzielnie po zalogowaniu się do panelu administracyjnego DirectAdmin: Panel administracyjny -> dowolna domena -> zakładka Zaawansowane opcje -> Dostęp SSH (shell) Jeśli nasze konto hostingowe ma status Opłacone w panelu ...
Na wszystkich naszych serwerach hostingowych dostępne jest PHP w wersji od 5.2 do 7.2. Jeśli potrzebujemy użyć wyższej wersji PHP od tej, która jest podlinkowana pod komendę php, to należy użyć ścieżki bezwzględnej do danej wersji. Lista ścieżek do bina...
Lokalna instalacja Composera na koncie hostingowym jest bardzo prosta i ogranicza się do kilku poleceń. Po zalogowaniu się na konto przez SSH, wywołujemy polecenie: curl -sS https://getcomposer.org/installer | php W przypadku wystąpienia komunikatu o ...
W pierwszej kolejności upewniamy się, iż dostęp do SSH (shella) został włączony w panelu administracyjnym DirectAdmin - Włączenie dostępu do SSH [https://support.linuxpl.com/default_import/Knowledgebase/Article/View/143/4/wlaczenie-dostepu-do-ssh] WINDO...
Podstawowe polecenia na shellu czyli na systemach (*nix): $ ls - pokazuje nam pliki i katalogi w obecnym katalogu $ ls -a - to samo co wyżej tylko, że razem z plikami ukrytymi $ ls -l - pokazuje nam pliki i katalogi razem z prawami dostepu, datami et...
Przydatne programy znajdujące się na większości *nixow a przede wszystkim na linuxpl.com $ mc - Midnight Commander, menadżer plików ,coś jak dosowy NC $ pico - Pico, edytor plików tekstowych $ vi - Vi, edytor plików tekstowych dla xtremistów :) $ m...
Czasami podczas wprowadzania zmian na swojej stronie coś pójdzie nie tak i trzeba przywracać backup robiony przez nas. Jednak czasami taki backup jest dla użytkownika za stary. Jak się ustrzec przed takimi wpadkami? Logujemy się na swoje konto za pomocą p...
LinuxPL.com Support © 2002-2014 Serveradmin.pl s.c.