RSS Feed
Baza wiedzy : Zarządzanie stroną
Dla przykładu : Założyłes konto z domeną firma.linuxpl.com , tymczasowo tam znajduje się twoja strona. Następnie rejestrujesz domenę firma.pl i dodajesz ją do panelu. Pliki z domeny firma.linuxpl.com możesz wgrac do firma.pl , następnie usunąc domene firm...
Jak zrobić aby po wpisaniu przeglądarce adresu http://przyklad.com wyświetlała się zawartość pliku plik_indeksu.php katalogu inny_katalog zamiast standardowego pliku index.php (lub index.html) z katalogu public_html? Musimy odpowiednio uzupełnić plik .hta...
Aby zapobiec kopiowania obrazków z naszej strony musimy : utworzyć plik .htaccess w public_html lub katalogu subdomeny i dodać zawartość: RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?domena.pl/.*...
1) Za pomocą pliku .htaccess W katalogu public_html lub wybranym podkatalogu (dla subdomeny) tworzymy plik .htaccess .Nadajemy mu prawa 644 ( chmod 644).Zawartość pliku : RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mojadomena.pl RewriteCond %{REQ...
Można to zrealizować przy zastosowaniu ramek HTML. W pliku index.html w wpisujemy:  <html><head><title>Tytuł strony</title></head> <frameset cols="*"> <frame name="main" src="http://www.adres-strony.pl" scrolli...
Aby uruchomić aplikacje opartą o Django w innej wersji niż jest na Twoim serwerze skorzystać należy z uWSGI. Przygotuj wirtualne środowisko: virtualenv /home/login/venv source /home/login/venv/bin/activate Następnie zainstaluj wybraną przez siebie wersj...
LinuxPL.com Support © 2002-2018 H88 S.A.