RSS Feed
Baza wiedzy : Panel administracyjny > Inne
Należy dodać do pliku .htaccess lub umieścić w osobnym pliku .htaccess powyżej katalogu ownCloud następujący kod: Order allow,deny Allow from all Problem zostaje rozwiązany.
LinuxPL.com Support © 2002-2018 H88 S.A.