Baza wiedzy
Ruby On Rails - mod_ruby
Dodane przez on 11 October 2012 14:24:03
Mod_Ruby działa na plikach o rozszerzeniu .rbx
Można go uruchomić w dowolnym katalogu, musi byc  włączony ExecCGI, plik nazwa.rbx powinien mieć prawa wykonywalne

przykład:
Zawartość pliku .htaccess:

Options +ExecCGI
AddHandler cgi-script pl
DirectoryIndex index.rbx


zawartość pliku index.rbx:

puts "Przykład działania ruby on rails."

Oczywiście działa również passenger w serwerze apache i mozna uruchamiać własne aplikacje rails
(10 głosy)
Przydatne
Nieprzydatne

Komentarze (0)
LinuxPL.com Support © 2002-2018 H88 S.A.