Baza wiedzy
Własny serwer SVN (subversion)
Dodane przez on 11 October 2012 14:09:48
Poniżej przedstawiam kroki potrzebne do uruchomienia serwera SVN (system kontroli wersji).
Po zalogowniu na shella wykonujemy komende :
      svnadmin create nazwa_repozytorium
Tworzy to nam całą strukturę katalogów repozytorium.
Następnie edytujemy plik konfiguracyjny , pico nazwa_repozytorium/conf/svnserve.conf

W sekcji [general] mają być odblokowane opcje
anon-access = read
auth-access = write
password-db = passwd
realm = Nazwa repozytorium
Anonimowy użytkownik będzie miał możliwość przeglądania repozytorium , zmian będzie mógł dokonywać tylko zalogowany użytkownik.

Użykowników dodajemy w pliku nazwa_repozytorium/conf/passwd w sekcji [users]
np.
[users]
test = test123


Należy pamiętać aby w plikach konfiguracyjych nie było spacji pomiędzy początkiem lini a słowem , inaczej serwer zgłosi błąd.
Następnym krokiem będzie uruchomienie repozytorium na wolnym porcie ( czy port wolny można sprawdzić komendą telnet np. telnet adres_IP port)
svnserve -d --listen-port=3335 -r ./nazwa_repozytorium/
Uruchamia nam proces SVN na porcie 3335 z katalogu nazwa_repozytorium

Do repozytorium połączyć możemy się za pomocą komendy svn lub programu TortoiseSVN
svn://adres_IP:3335

Więcej informacji na stronie http://subversion.tigris.org/ 
Pozwolenie na używanie SVN kosztuje 50 zł netto (opłata roczna), obejmuje to maksymalnie 3 repozytoria (3 otwarte porty).
(12 głosy)
Przydatne
Nieprzydatne

Komentarze (0)
LinuxPL.com Support © 2002-2018 H88 S.A.