RSS Feed
Baza wiedzy : Zarządzanie serwerem
Blokadę dostępu z danego adresu IP można utworzyć w pliku .htaccess za pomocą dyrektywy order allow,deny. Przykład: blokowanie adresu IP 123.321.123.321 FTP Logujemy się za pomocą klienta FTP do naszego konta hostingowego i przechodzimy do katalogu ...
Adres serwera poczty oraz porty dla protokołów IMAP/POP3 i SMTP są widoczne na belce po prawej stronie w panelu administracyjnym:
Do panelu administracyjnego możemy zalogować się na kilka różnych sposobów: * Połączenie nieszyfrowane przy użyciu adresu serwera lub domeny działającej z konta hostingowego w LinuxPL.com * Połączenie szyfrowane * Logowanie przez port 80 * Logow...
Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego DirectAdmin wybieramy z listy domenę, na której ma zostać utworzone przekierowanie. Następnie z poziomu zakładki Zaawansowane opcje wybieramy Przekierowania stron. Pojawi się okno, w którym do wypełnienia b...
Zmiana wersji PHP dla domeny jest możliwa z poziomu panelu administracyjnego DirectAdmin. W zakładce ZAAWANSOWANE OPCJE wybieramy pozycję o nazwie PHP - ZAAWANSOWANE USTAWIENIA. W kolejnym oknie klikamy w napis Ustawienia: Pojawi się m.in. możliwość...
Jak wybiórczo zablokować dostęp do wybranej strony, tak aby osoby nieupoważnione nie mogły jej wyświetlić? Istnieje uniwersalna blokada możliwości wyświetlenia strony, przez odpowiednią regułę w pliku .htaccess, który powinien znajdować się ...
Każdy użytkownik może wykupić CERTYFIKAT SSL pod swoją stronę, który zapewni szyfrowane połączenie ze stroną. Aby zainstalować certyfikat na swoim koncie, wymagane jest wykupienie następujących dodatków: * dodatkowy adres IP lub dodatek SNI * cert...
Cron - mechanizm okresowego uruchamiania poleceń na serwerze Opisane na tej stronie: Ogólny mechanizm dodawania zadań Cron-a Ustawianie czasu uruchomienia zadania Jaką komendą uruchamiać zadanie? Jak sprawdzić czy Cron działa? Jak sprawdzić czy dz...
Po utworzeniu nowej skrzynki pocztowej, np. biuro@domena.pl wtedy login tej skrzynki to biuro@domena.pl, nie samo biuro. Wyjątek stanowi tzw. główna skrzynka pocztowa, która przyjmuje postać login-konta-hostingowego@jedna-z-domen.pl. Jeśli korzystamy z we...
Domeny z polskimi znakami diaktrycznymi (oraz inne IDN) (np. gżegżółka.pl) do Panelu Administratora można dodawać tylko i wyłącznie w postaci ASCII, np. Chcemy dodać domenę gżegżółka.pl, więc w Panelu Administratora stworzymy domenę o n...
Jeżeli dostajemy spore ilości spamu na skrzynki możemy zaostrzyć regułki SPAMu aby dostawać go mniej. W panelu administracyjnym opcja - Spam Asystant - ustawić należy Usuń spam oraz ustawić próg na 3.5 lub 3.0 . Im mniejszy jest próg tym ost...
Problem dotyczy starszych kont hostingowych, w których procesy PHP są wykonywane z prawami serwera WWW. Jeżeli nie jesteśmy w stanie usunąć bądź zmienić nazwy pliku (gdyż pliki mają prawa apache:apache) to pomoże opcja resetu praw do plików/...
Przy przekroczeniu transferu miesięcznego obowiązuje dopłata 3 zł za 1 GB. Pierwszego każdego miesiąca liczniki transferu się zerują.
PRZENIESIENIA KONTA NALEŻY WYKONAĆ TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PO UZGODNIENIU Z ADMINISTRATORAMI LINUXPL.COM. PROCEDURA PRZENIESIENIA (CZĘŚĆ FORMALNA) UWAGA: Jeżeli w trakcie przeniesienia będą zmieniane serwery DNS, należy wcześniej zwróci...
Mod_Ruby działa na plikach o rozszerzeniu .rbx Można go uruchomić w dowolnym katalogu, musi byc  włączony ExecCGI, plik nazwa.rbx powinien mieć prawa wykonywalne przykład: Zawartość pliku .htaccess: Options +ExecCGI AddHandler cgi-script pl Direct...
BACKUPS - katalog jest widoczny, jeżeli została utworzona przynajmniej jedna kopia zapasowa wybranych elementów konta hostingowego z poziomu panelu administracyjnego (opcja Stwórz przywróć backup) DOMAINS - katalog w którym znajdują się katalogi wszystk...
LinuxPL.com Support © 2002-2014 Serveradmin.pl s.c.