RSS Feed
Baza wiedzy : Zarządzanie serwerem
Blokadę dostępu z danego adresu IP można utworzyć w pliku .htaccess za pomocą dyrektywy order allow,deny. Przykład: blokowanie adresu IP 78.62.251.20 FTP Logujemy się za pomocą klienta FTP do naszego konta hostingowego i przechodzimy do katalogu pub...
Adres serwera poczty oraz porty dla protokołów IMAP/POP3 i SMTP są widoczne na belce po prawej stronie w panelu administracyjnym:
Do panelu administracyjnego możemy zalogować się na kilka różnych sposobów: * Połączenie nieszyfrowane przy użyciu adresu serwera lub domeny działającej z konta hostingowego w LinuxPL.com * Połączenie szyfrowane * Logowanie przez port 80 * Logow...
Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego DirectAdmin wybieramy z listy domenę, na której ma zostać utworzone przekierowanie. Następnie z poziomu zakładki Zaawansowane opcje wybieramy Przekierowania stron. Pojawi się okno, w którym do wypełnienia b...
Zmiana wersji PHP dla domeny jest możliwa z poziomu panelu administracyjnego DirectAdmin. W zakładce ZAAWANSOWANE OPCJE wybieramy pozycję o nazwie PHP - ZAAWANSOWANE USTAWIENIA. W kolejnym oknie klikamy w napis Ustawienia: Pojawi się m.in. możliwość...
Jak wybiórczo zablokować dostęp do wybranej strony, tak aby osoby nieupoważnione nie mogły jej wyświetlić? Istnieje uniwersalna blokada możliwości wyświetlenia strony, przez odpowiednią regułę w pliku .htaccess, który powinien znajdować się ...
CERTYFIKAT SSL zapewnia dostęp do strony internetowej poprzez bezpieczne połączenie szyfrowane. Aby zainstalować certyfikat na swoim koncie, wymagane jest wykupienie następujących dodatków: * certyfikat SSL * dodatkowy adres IP lub dodatek SNI Mo...
Cron - mechanizm okresowego uruchamiania poleceń na serwerze Opisane na tej stronie: Ogólny mechanizm dodawania zadań Cron-a Ustawianie czasu uruchomienia zadania Jaką komendą uruchamiać zadanie? Jak sprawdzić czy Cron działa? Jak sprawdzić czy dz...
Po utworzeniu nowej skrzynki pocztowej, np. biuro@domena.pl wtedy login tej skrzynki to biuro@domena.pl, nie samo biuro. Wyjątek stanowi tzw. główna skrzynka pocztowa, która przyjmuje postać login-konta-hostingowego@jedna-z-domen.pl. Jeśli korzystamy z we...
Domeny z polskimi znakami diaktrycznymi (oraz inne IDN) (np. gżegżółka.pl) do Panelu Administratora można dodawać tylko i wyłącznie w postaci ASCII, np. Chcemy dodać domenę gżegżółka.pl, więc w Panelu Administratora stworzymy domenę o n...
Jeżeli dostajemy spore ilości spamu na skrzynki możemy zaostrzyć regułki SPAMu aby dostawać go mniej. W panelu administracyjnym opcja - Spam Asystant - ustawić należy Usuń spam oraz ustawić próg na 3.5 lub 3.0 . Im mniejszy jest próg tym ost...
Problem dotyczy starszych kont hostingowych, w których procesy PHP są wykonywane z prawami serwera WWW. Jeżeli nie jesteśmy w stanie usunąć bądź zmienić nazwy pliku (gdyż pliki mają prawa apache:apache) to pomoże opcja resetu praw do plików/...
Przy przekroczeniu transferu miesięcznego obowiązuje dopłata 3 zł za 1 GB. Pierwszego każdego miesiąca liczniki transferu się zerują.
PRZENIESIENIA KONTA NALEŻY WYKONAĆ TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PO UZGODNIENIU Z ADMINISTRATORAMI LINUXPL.COM. PROCEDURA PRZENIESIENIA (CZĘŚĆ FORMALNA) UWAGA: Jeżeli w trakcie przeniesienia będą zmieniane serwery DNS, należy wcześniej zwróci...
Mod_Ruby działa na plikach o rozszerzeniu .rbx Można go uruchomić w dowolnym katalogu, musi byc  włączony ExecCGI, plik nazwa.rbx powinien mieć prawa wykonywalne przykład: Zawartość pliku .htaccess: Options +ExecCGI AddHandler cgi-script pl Direct...
BACKUPS - katalog jest widoczny, jeżeli została utworzona przynajmniej jedna kopia zapasowa wybranych elementów konta hostingowego z poziomu panelu administracyjnego (opcja Stwórz przywróć backup) DOMAINS - katalog w którym znajdują się katalogi wszystk...
LinuxPL.com Support © 2002-2014 Serveradmin.pl s.c.